Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Witamy na stronie Instytutu Elektrotechniki

Language: PL | EN

Działalność - Biblioteka

Biblioteka funkcjonuje od 1946 r., tj. od początku istnienia Instytutu Elektrotechniki.
Jest to jeden z najbogatszych w Polsce zbiorów literatury krajowej i zagranicznej z zakresu elektrotechniki, na które składają się książki,  czasopisma, zbiory specjalne i materiały niekonwencjonalne oraz coraz szerszy dostęp do kolekcji elektronicznych. Gromadzimy czasopisma i książki wydawane przez Wydawnictwo Instytutu Elektrotechniki – aktualne oraz opublikowane na przestrzeni 72 lat działalności IEl.

Biblioteka podejmuje zadania zaspokajające potrzeby pracowników Instytutu Elektrotechniki w zakresie dostępu do literatury specjalistycznej, tworząc warsztat naukowy w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki i dziedzin pokrewnych z uwzględnieniem zbiorów o charakterze uniwersalnym.

Zasoby biblioteki stanowią bogate źródło informacji dla pracowników naukowych, studentów i specjalistów z innych dziedzin poszukujących piśmiennictwa związanego z elektrotechniką.

W ramach licencji krajowej dla wszystkich instytucji akademickich w kraju Instytut Elektrotechniki posiada dostęp do następujących baz czasopism: Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, EBSCO, Nature, Science oraz baz bibliograficznych: Web of Knowledge, SCOPUS.

Wraz z prenumeratą papierowej  wersji czasopism wydawnictwa SIGMA NOT : ATEST, Przegląd Elektrotechniczny, Wiadomości Elektrotechniczne został zakupiony dostęp do portali elektronicznych w/w tytułów (kod dostępu – informacja w bibliotece).

Do najważniejszych zadań biblioteki należy:
• gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów,
• udostępnianie materiałów bibliotecznych,
• przetwarzanie informacji,
• aktualizacja, selekcja i konserwacja zbiorów,
• współdziałanie z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej,
• wymiana międzybiblioteczna (krajowa i zagraniczna),
• prowadzenie archiwum prac własnych Instytutu Elektrotechniki,

Udostępnianie
W bibliotece udostępnia się zbiory pracownikom Instytutu Elektrotechniki w czytelni oraz na zewnątrz. Możliwe jest również skorzystanie z naszych zasobów przez czytelników spoza IEL w czytelni oraz na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Od czerwca 2016 roku Biblioteka IEL podjęła współpracę bierną z Katalogiem Centralnym Polskich Bibliotek Naukowych NUKAT.
Oto link do informacji dotyczących NUKAT: http://centrum.nukat.edu.pl/pl/poznaj-nukat