Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Witamy na stronie Instytutu Elektrotechniki

Language: PL | EN

Prace IEL 2012


PRACE IEL -  2012, vol. LIX


xx:
xx
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. x
x:
x
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. x
x:
x
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. x
Andrzej SIKORA:
Rozwój i zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii sił atmowych w diagnostyce materiałów elektrotechnicznych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 5

Tadeusz BURAKOWSKI, Wojciech NAPADŁEK, Adam WOŻNIAK, Izabela KALMAN:
Doświadczalne określenie wpływu gęstości mocy promieniowania laserowego λ = 1064 nm na efektywność jednoimpulsowego teksturowania stali 41Cr4
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 7

Grzegorz GRALEWICZ, Grzegorz OWCZAREK, Janusz KUBRAK:
Interferencyjne filtry blokujące promieniowanie podczerwone
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 23
Lucyna HEMKA, Lech PIOTROWSKI:
Destrukcyjne oddziaływanie promieniowania UV z poszczególnych podzakresów widmowych na materiały optyczne
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 37
Stanisław MARZEC, Jolanta MATUSIAK, Jolanta NOWICKA, Joanna WYCIŚLIK:
Promieniowanie nadfioletowe podczas spawania i lutospawania łukowymi metodami niskoenergetycznymi
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 47
Grażyna GILEWSKA:
Możliwości wykorzystania układów programowalnych do ptrzetwarzania obrazów uzyskiwanych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 57
Janina GAJC_WOLSKA, Katarzyna KOWALCZYK, Dawid BUJALSKI, Monika MARCINKOWSKA, Lucyna Hemka:
Wpływ rodzaju źródła światła na wybrane parametry fizjologiczne roślin pomidora
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 67
Krzysztof KLAMKOWSKI, Waldemar TREDER, Jadwiga TREDER, Andrzej PUTERNICKI, Edmund LISAK:
Wpływ doświetlania lampami sodowymi i LED na aktywność fotosyntetyczną oraz wzrost roślin pomidora
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 75
Przemysław TABAKA
Ocena przydatności farby przewidzianej do pomalowania wnętrza kuli Ulbrichta
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 87
Krzysztof WANDACHOWICZ:
Obliczanie rozkładów cyrkadialnych wielkości promienistych we wnętrzach
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 101
Agnieszka WOLSKA:
Ocena barierowości materiałów włókienniczych przed UV uwzględniająca różne krzywe skuteczności biologicznej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 113
Lucyna HEMKA, Maciej RAFAŁOWSKI:
Wpływpolaryzacji światła na sposób i jakość pomiaru jego parametrów spektroradiometrycznych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 131
Jadwiga TREDER, Krzysztof KLAMKOWSKI, Waldemar TREDER, Andrzej Puternicki, Edmund Lisak:
Wpływ doświetlania lampami sodowymi i LED na wybrane parametry wzrostu roślin rabatowych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 143
Agnieszka WOLSKA:
Wybrane problemy związane z oceną zagrożenia promieniowaniem optycznym na "gorących" stanowiskach pracy w przyemyśle
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 155
Agnieszka WOLSKA:
Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego ze sztucznym promieniowaniem optycznym zgodnie z nowymi wymaganiami prawa
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 171
Andrzej Puternicki, Edmund LISAK, Waldemar TREDER, Jadwiga TREDER, Krzysztof KLAMKOWSKI:
Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła w doświetlaniu sadzonek wybranych gatunków roślin
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 191x
Tomasz TARGOSIŃSKI:
Badania porównawcze samochodowych żarówek reflektorowych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 211
Jan PILARSKI, Krzysztof TOKARZ, Maciek KOCUREK:
Adaptacja roślin do składu spektralnego i intensywności promieniowania
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 223
Antoni SARZYŃSKI, Danuta CHMIELEWSKA, Jan MARCZAK, Andrzej OLSZYNA, Marek STRZELEC, Krzysztof SZAMAŁEK:
Aktywacja pigmentów ceramicznych za pomocą promieniowania laserowego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str.237
Antoni SARZYŃSKI:
Pomiary charakterystyk wiązek laserowych stosowanych do obróbki materiałów
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 251
Marcin H. KUDZIN, Jadwiga SÓJKA-LEDAKOWICZ, Justyna MAMNICKA, Zdzisława MROZIŃSKA, Agnieszka LISAk-KUCIŃSKA:
Badania właściwości ochronnych przed promieniowaniem ultrafioletowym wyrobów włókienniczych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 269
Antoni RÓŻOWICZ, Sebastian RÓŻOWICZ, Mariusz DELĄG:
Wybrane właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych i ich wpływ na sprawność świetlną
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 282
Antoni RÓŻOWICZ, Sebastian RÓŻOWICZ, Mariusz DELĄG:
Implementacja modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej w środowisku MATLAB/SIMULINK
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 291
Zbigniew TURLEJ:
Narzedzia projektowania oświetlenia dziennego w budynkach
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 301
Katarzyna KOWALCZYK, Janina GAJC-WOLSKA, Dawid BUJALSKI, Monika MARCINKOWSKA, Lucyna HEMKA:
Wpływ doświetlania rozsady pomidora lampami metalohalogenkowymi i wysokoprężnymi lampami sodowymi na wybrane parametry fizjologiczne roślin
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 311
Antoni SARZYŃSKI, Danuta CHMIELEWSKA, Roman GEBEL, Jan MARCZAK, Andrzej OLSZYNA, Marek STRZELEC, Stanisław TRACZYK:
Laserowe nanoszenie mineralnych warstw barwnych na podłoża ceramiczne
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 319
Jadwiga SÓJKA-LEDAKOWICZ, Anetta WALAWSKA, Joanna OLCZYK, Teofin JESIONOWSKI:
Wpływ przyspieszonego starzenia na właściwości ochronne i parametry użytkowe nowo opracowanych materiałów włókienniczych barierowych przed promieniowaniem UV
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 339br />
Maciej PAŃCZYK, Jan SIKORA:
Decay function infinite boundary element application in optical tomography
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 355
Nikolay N. AGAPOV, Jacek SOSNOWSKI, Yulia A. MITROFANOVA:
Cryogenic sources of irradiation
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 369
Tomasz CEGIELSKI:
Modelowanie zjawiska spadku sprawności dla dużych gęstości prądów w diodach elektroluminescencyjnych z azotków
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 7

Maria DŁUGASZEK, Krzysztof KOPCZYŃSKI:
Zastosowanie spektrometrii absorpcji atomowej w monitoringu środowiska na przykładzie porównawczej analizy zawartości pierwiastków w tkankach lisa rudego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 19
Katarzyna JUREK, Janina KABATC:
Badania nad zastosowaniem warstw tlenkowych oraz nowych sensybilizatorów w barwnikowych ogniwach słonecznych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 29
Janina KABATC, Katarzyna JUREK, Elżbieta SZYNWELSKA:
Porównanie efektywności barwnikowych układów fotoinicjujących działających poprzez mechanizmy fotoredukujących i fotoredukująco-fotoutleniający
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 37
Jerzy PIETRZYKOWSKI:
Aspekty metrologiczne stosowania normy PN-EN 62471 <Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych"
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 45
Andrzej PAWLAK:
Zmiany w wymaganiach znowelizowanej europejskiej normy oświetleniowej
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 53
Andrzej PAWLAK:
Zasady wykonywania pomiarów promieniowania optycznego na stanowiskach pracy
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 67
Andrzej PAWLAK, Krzysztof ZAREMBA:
Rozkład błędów przy projektowaniu pośredniego oświetlenia elektry cznego za pomocą opraw kwadratowych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 79
Jan PERKOWSKI, Magdalena SZADKOWSKA-NICZE, Kazimierz BLUS, Paweł WROŃSKI:
Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego do rozkładu barwników w roztworach wodnych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 93
Grzgorz OWCZAREK, Grażyna BARTKOWIAK, Agnieszka WOLSKA, Grzegorz GRALEWICZ:
Nowe metody oceny barierowości materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed szkodliwym sztucznym promieniowaniem nadfioletowym
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 109
Grzegorz SZAJNA:
Zalecenia norm międzynarodowych dotyczące pomiarów parametrów fotometrycznych materiałów fosforescencyjnych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 125
Piotr MICHAŁEK:
Zanieczyszczenie światłem
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 135
Roman OSTROWSKI, Artur CYWIŃSKI:
Laser Nd: YAG generujący na długości fali 1,32 µm
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 145
ZALESIŃSKA Malgorzata:
Analiza porównawcza parametrów fotometrycznych i elektrycznych bezkierunkowych źródeł światła do użytku domowego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 161
Wojciech SKRZECZANOWSKI, Andrzej ANTONIK:
Analiza widm spektroskopii emisyjnej za pomocą wielowymiarowych metod statystycznych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 175
Dorota SOBÓTKO:
Wzorcowanie kolorymetrów trójchromatycznych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 197
Grzegorz OWCZAREK, Piotr JUROWSKI:
Zmiany transmisji promieniowania optycznego przez soczewki wewnątrzgałkowe eksplantowane z powodu zjawiska glisteningu
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 201
Lech GRODZKI:
Układ zasilaczy diod LED umożliwiające regulację strumienia świetlnego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 213
Anita WOŹNY:
Zastosowanie światła w kontroli wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str.225
Artur CYWIŃSKI, Roman OSTROWSKI:
Źródła promieniowania optycznego przydatne do prowadzenia prac podwodnych - problemy i aplikacje
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 235
Julita BISZCZUK-JAKUBOWSKA, Aleksander CURYŁO, Bogumił KOIS, Grzegorz ZABŁOCKI:
System informacyjny o słonecznym promieniowaniu UV w IMGW-PIB
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 251
Wojciech GRZESIAK, Marek ŻUPNIK, Renata WOJCIECHOWSKA:
Inteligentny system doświetlania roślin bazuący na technologii SSL LED
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 259
Roman OSTROWSKI:
Generacja mikrosekundowych impulsów laserowych
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 277
Walenty OWIECZKO:
Wpływ parametrów dyskretyzacji na niepewność wyników pomiaru obiektów obrazu cyfrowego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 289
Anna GUZOWSKA, Wojciech SKRZECZANOWSKI, Jan MARCZAK:
Spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem laserowym w badaniach warstw malarskich na drzwiach Gabinetu Chińskiego w Muzeum Pałacu w Wilanowie
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 297
Mirosław DĄBROWSKI, Tomasz SOSNOWSKI, Michał KRUPIŃSKI:
Automatyczne rozróżnianie obiektów latających w obrazie termowizyjnym
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 325
Alicja IDZIASZEK-GONZALEZ, Stefan WÓJTOWICZ:
Pomiar sekwencyjny w układzie tomografii optycznej separatora magnetycznego
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 335
Maria DŁUGASZEK, Mirosława KASZCZUK, Monika MULARYCZYK-OLIWA:
Application of atomic absorption spectrometry in the elements and heavy metals determination in biological media - human hair.
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku

     Cały tekst

     str. 345
Barbara GÓRNICKA:
Izolacja z nanokompozytów polimerowych w zastosowaniu do silników elektrycznych niskiego napięcia
     Streszczenie po polsku
     Streszczenie po angielsku
     Cały tekst
     str. 5