Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Witamy na stronie Instytutu Elektrotechniki

Language: PL | EN

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
Obecna Rada Naukowa jest radą XIX kadencji.


Przewodniczący RN Zastępca
Przewodniczącego RN
Zastępca
Przewodniczącego RN
Sekretarz RN
prof. dr hab. inż.
Demenko Andrzej
prof. dr hab. inż.
Kaźmierkowski Marian Piotr
dr hab. inż.
Zymmer Krzysztof, prof IEL
 dr inż.
Bogumił Maciej
CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ

1. prof. dr hab. inż. Barglik Jerzy 17. dr inż. Miśkiewicz Rafał
2. dr inż. Bogumił Maciej 18. prof. dr hab. inż. Pałka Ryszard
3. dr hab. inż. Dąbała Konrad 19. dr hab. inż. Sikora Andrzej, prof. IEL
4. prof. dr hab. inż. Demenko Andrzej 20. prof. dr hab. inż. Sikorski Andrzej
5. prof. dr hab. inż. Grzesiak Lech 21. mgr inż. Słodczyk Andrzej
6. prof. dr hab. inż. Janowski Tadeusz 22. prof. dr hab. Sosnowski Jacek
7. prof. dr hab. inż. Kaźmierkowski Marian Piotr 23. mgr inż. Stępień Tomasz
8. prof. dr hab. inż. Kluszczyński Krzysztof 24. prof. dr hab. inż. Strzelecki Ryszard
9. dr inż. Kolasińska Ewa 25. prof. dr hab. inż. Subocz Jan
10. dr hab. inż. Kozak Janusz, prof. IEL 26. prof. dr hab. inż. Szeląg Adam
11. prof. dr hab. inż. Kozak Sławomir 27. dr inż. Szrot Marek
12. dr inż. Kozłowski Artur 28. dr inż. Tomczuk Krzysztof
13. dr hab. inż. Krajewski Wojciech, prof. IEL 29. mgr inż. Zaręba Jarosław
14. mgr inż. Kuś Jerzy 30. dr hab. inż. Zymmer Krzysztof, prof. IEL
15. dr inż. Lipiec Wojciech 31. prof. dr hab. inż. Żyluk Andrzej
16. mgr inż. Maślany Mariusz


KOMISJE RADY NAUKOWEJ

 
Zespół RN ds. przewodów doktorskich Komisja kwalifikacyjna RN ds. pracowników naukowych i badawczo-technicznych Zespół RN  ds.  oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych
prof. dr hab. inż. Kaźmierkowski Marian Piotr - Przewodniczący prof. dr hab. inż. Kozak Sławomir - Przewodniczący dr inż. Błażejczyk Tomasz - Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Sławomir Kozak – Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Strzelecki Ryszard prof. dr hab. inż. Strzelecki Ryszard
prof. dr hab. inż. Janowski Tadeusz dr hab. inż. Sikora Andrzej, prof. IEL prof. dr hab. Sosnowski Jacek
prof. dr hab. Sosnowski Jacek dr hab. inż. Kozak Janusz, prof. IEL dr hab. inż. Sikora Andrzej, prof. IEL
dr hab. inż. Kozak Janusz, prof. IEL dr hab. inż. Zymmer Krzysztof, prof. IEL dr hab. inż. Zymmer Krzysztof, prof. IEL
dr hab. inż. Sikora Andrzej, prof. IEL dr hab. inż. Dąbała Konrad
dr hab. inż. Zymmer Krzysztof, prof. IEL


Do zadań Rady należy: 

1. uchwalanie statutu;
2. przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora;
3. występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie dyrektora;
4. opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym;
5. opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
6. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
7. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
8. opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
9. opiniowanie rocznego planu finansowego;
10. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
11. opiniowanie podziału zysku instytutu;
12. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
13. opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
14. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
15. wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
16. opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
17. opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.