Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Witamy na stronie Instytutu Elektrotechniki

Language: PL | EN

Studia doktoranckie

 Instytut Elektrotechniki posiada uprawnienia do prowadzenia przewodów doktorskich od roku 1956 i habilitacyjnych od roku 1970 oraz do nadawania stopni naukowych.

HARMONOGRAM -

Zapisz się

Regulamin -                                                        Oświadczenie - ubezpieczenie zdrowotne   - 

Zobowiązanie o płatności - słuchacz   -                Zobowiązanie o płatności - instytucja    -  

Oświadczenie opiekuna naukowego   -             

 Wykaz dokumentów ZSD   - 

Zasady przeprowadzania egzaminów doktorskich  - 

Umowa o warunkach  odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie  - 

Kontakt

Instytut Elektrotechniki
Studia Doktoranckie
ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

Sekretariat:
Grażyna Paziewska

  22 11 25 212
e-mail:  g.paziewska@iel.waw.pl

Kierownik Studiów Doktoranckich:

e-mail:

Bloki tematyczne przedmiotów oferowanych w roku akademickim 2013/2014 -     Więcej informacji - 

Uczestnicy studiów doktoranckich mają możliwość wyboru specjalności spośród niżej wymienionych:

1. Metody obliczeniowe pól elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych oraz generowanych przez urządzenia i sieci elektryczne.
2. Widzenie komputerowe i przetwarzanie obrazu w zastosowaniu w przemyśle, robotyce i medycynie.
3. Maszyny elektryczne (wszelkich odmian - maszyny dużej i bardzo małej mocy oraz maszyny stosowane w automatyce) - podstawy teoretyczne, metody projektowania i badania, eksploatacja.
4. Aparaty i urządzenia elektryczne - zarówno wysokiego, jak i niskiego napięcia - podstawy teoretyczne, metody projektowania i badania.
5. Układy energoelektroniczne - podstawy teoretyczne, metody projektowania i badania.
6. Systemy składające się z urządzeń wymienionych w punktach 3-5 oraz napędy trakcyjne; zakres - podstawy teoretyczne, metody projektowania i badania, eksploatacja.
7. Technika pomiarowa - podstawy teoretyczne, metody pomiarów.
8. Materiały elektrotechniczne - nowe zastosowania, metody badań, urządzenia badawcze.

Informacji dotyczących przyjęć udziela Sekretariat Studiów Doktoranckich, mieszczący się w Gmachu Głównym IEL (bud. 3), parter (recepcja).

Rozprawa Doktorska:                                          INSTRUKCJA:                          OKŁADKA: 

Wykłady

Systems Research Institute Polish Acad. of Sciences -
Teoria pola magnetycznego (1)  -
Teoria pola magnetycznego (2)  -      
Teoria pola magnetycznego (3) -
Teoria pola magnetycznego (4) -      
System operacyjny Unix  -               
Graficzny zapis konstrukcji  -           
Transformata falkowa  -                  
Metoda elementów brzegowych -     
Niepewność pomiaru  -                
Java  -                           HTML -                       
Nadprzewodnictwo  -                        
Przekształcenie energii elektrycznej  - 
Współczesne problemy techniki pomiarowej  -      
Energoelektronika  -                          

Warsztaty doktoranckie

IIPhDW 2016 - Brno, Czech Republic, 12‐ 15 września 2016 r. -  
     Zdjęcia z IIPhDW 2016 -  
WD 2016 -
Lublin, 11 - 13 czerwca 2016 r. -  

WD 2015
- Krynica,  9-11 października 2015 r.  -
IIPhDW 2015 - Międzyzdroje, 14-17 maj 2015 r -  

WD 2014Biały Dunajec, 8-10 września 2014 r. -
IIPhDW 2014 - Słowacja, okolice Tatrzanskiej Lomnicy, 20-22 maj 2014 r. -

WD 2013 -
Poronin, 23-26 czerwca 2013 r.
IIPhDW 2013 - Brno, Czechy, 8-11 września 2013 r.  -

WD 2012 - Lublin,  09-11 lipca 2012 r. -
   
Sprawozdanie z WD 2012 -
IIPhDW 2011 - Zielona Góra, 28-31 sierpnia 2011 r.
WD 2010 - Lublin, 24-27 czerwca 2010 r.
WD 2009 - Krynica Górska, 5-8 września 2009 r.  -
IIPhDW 2009 - Szklarska Poręba, 10-13 maj 2009 r.

Materiały z Międzynarodowych Warsztatów Doktoranckich 2014          


WYDAWNICTWA DLA DOKTORANTÓW

J. Sikora, W. Wójcik, S. Wójtowicz: Recent Advances In Numerical Modelling

Książka jest zbiorem prac naukowych przedstawionych na pierwszych międzynarodowych interdyscyplinarnych warsztatach doktoranckich, które odbyły się w maju 2009 roku w Szklarskiej Porębie. Wszystkie prace były recenzowane przez międzynarodowe grono profesorów. Książka zawiera następujące rozdziały: Energoelektronika, Modelowanie matematyczne, Ochrona Środowiska, Bioinżynieria oraz Informatyka i Telekomunikacja. Współczesność stawia przed inżynierami coraz to nowe wyzwania. Aby im sprostać już nie wystarczą tradycyjne metody projektowania. Coraz częściej należy sięgać po nowe narzędzia projektowe, w których modelowanie matematyczne odgrywa zasadniczą rolę. Czytelnik może zapoznać się z wieloma zagadnieniami, które w niezwykle interesujący sposób zostały przedstawione w tym podręczniku, przez młodych autorów. Książka ta stanowić będzie niezwykle interesującą pozycję dla studentów wyższych lat politechnik, dyplomantów, doktorantów a także dla inżynierów pracujących w przemyśle.
Monografia Podstawy metody elementów brzegowych. Zagadnienia potencjalne pola elektromagnetycznego prezentuje metodę elementów brzegowych (MEB) oraz jej zastosowanie do rozwiązywania różnego rodzaju zagadnień pola elektromagnetycznego. Na polskim rynku wydawniczym niewiele jest książek poświęconych tej metodzie i jej coraz liczniejszym zastosowaniom. Prezentowana monografia w znacznym stopniu uzupełnia tę lukę i stanowi świadectwo wartościowego dorobku naukowego Autora, który od wielu lat z pasją zajmuje się MEB i jej zastosowaniem do rozwiązywania różnych zagadnień o dużym znaczeniu praktycznym. W monografii Autor opisuje nie tylko samą MEB, jej genezę i rozwój, ale przede wszystkim jej liczne zastosowania do analizy wielu praktycznych zagadnień dwu- i trójwymiarowych, dotyczących m.in. dyfuzyjnej tomografii optycznej, a więc tak ważnego obszaru medycyny, jakim jest diagnostyka bezinwazyjna. Monografia stanowi prezentację MEB w odniesieniu do wybranych problemów. Materiał jest przedstawiony w książce systematycznie i w sposób bardzo zrozumiały. Praca zawiera zarówno elementarne, jak i zaawansowane zagadnienia związane z MEB. W związku z tym mogą z niej korzystać z powodzeniem zarówno studenci różnych kierunków technicznych, jak elektrotechnika czy elektronika i telekomunikacja oraz doktoranci, i nauczyciele akademiccy wykładający metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych a także specjaliści wykorzystujący MEB w różnego rodzaju badaniach.
W książce omówiono zagadnienia i procesy optymalizacyjne występujące w praktyce inżynierskiej oraz w życiu codziennym człowieka. Podano podstawy matematyczne z uwzględnieniem równań liniowych, pojęcia ekstremum, wzoru Taylora i zbieżności algorytmu. Opisano optymalizację liniową z przykładowymi problemami programowania liniowego. Najwięcej miejsca w książce zajmuje tematyka programowania nieliniowego, która obejmuje optymalizację funkcji jednej zmiennej i wielu zmiennych, gdzie przedstawiono metody i sposoby sprawdzania poprawności działania algorytmów optymalizacyjnych. Odrębny rozdział dotyczy algorytmów genetycznych, ich właściwości i terminologii. Publikacja zawiera ponadto 18 biogramów uczonych, którzy szczególnie zasłużyli się w matematyce, wywierając znaczny wpływ na rozwój tej dziedziny. W książce zamieszczono 60 rysunków i 8 tabel, które dobrze ilustrują omawiane zagadnienia a załączona bibliografia stanowi dopełnienie zawartych w niej wiadomości.
W monografii przedstawiono rezultaty badań modelowania własności nadprzewodników, w tym wysokotemperaturowych ze szczególnym uwzględnieniem prac własnych autora. Postęp w zastosowaniach nadprzewodników wysokotemperaturowych związany jest ściśle z otrzymywaniem materiałów nadprzewodnikowych scharakteryzowanych parametrami o pożądanych właściwościach. Można to z jednej strony osiągnąć metodą prób i błędów prowadząc żmudne i kosztowne prace doświadczalno-technologiczne. Z drugiej strony modelowanie własności materiałów nadprzewodnikowych prowadzić będzie do rozpoznania mechanizmu zjawisk zachodzących w tych materiałach i następnie pozwoli wskazać na znaczenie poszczególnych parametrów, które wpływać mogą na uzyskanie materiałów nadprzewodnikowych o pożądanych z punktu widzenia zastosowań własnościach. W monografii rozpatrzono zagadnienie modelowania własności materiałów nadprzewodnikowych w podziale na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią podstawowe parametry nadprzewodnikowe, takie jak temperatura krytyczna, przerwa energetyczna i termodynamiczne pole krytyczne oraz odwracalna krzywa magnetyzacji, natomiast drugą grupę stanowią parametry związane z czystością materiałów nadprzewodnikowych, wyrażoną poprzez średnią elektronową drogę swobodną. Najważniejsza część monografii poświęcona została modelowaniu własności materiałów nadprzewodnikowych związanych z nieodwracalnością magnetyczną, która określa możliwości wykorzystania nadprzewodników do przesyłu prądu elektrycznego oraz jako materiały magnetyczne.
Niniejsza pozycja powstała w wyniku zapotrzebowania studentów - doktorantów i jest pierwszą z planowanego cyklu wydawniczego, dotyczącego materiału wykładanego w ramach Zaocznego Studium Doktoranckiego przy Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Na podstawie z górą trzydziestoletniego doświadczenia w nauczaniu tej metody na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, postanowiłem zawrzeć w tej książce, jedynie podstawy, które pozwolą czytelnikowi przystąpić do samodzielnego napisania kodu, rozwiązującego proste, akademickie przykłady, a będące jedynie wstępem do samodzielnej, bardziej ambitnej pracy. Stąd, wszędzie tam gdzie to było możliwe, tekst jest ilustrowany przykładami, pozwalającymi dogłębnie zrozumieć wyłożony materiał. Szczególnie interesujący jest rozdział o sformułowaniu mieszanym MES, które szczególnie przydatne, jak się wydaje, może być do hybrydyzacji z Metodą Elementów Brzegowych. Tematyka zawarta w niniejszej książce, ciąży ku zagadnieniom modelowania zagadnień prostych i odwrotnych tomografii przemysłowej, nie ograniczając jednak ogólnego spojrzenia na podstawy metody elementów skończonych.
Stały rozwój zagadnień nadprzewodnictwa czyni tę tematykę coraz bardziej interesującą dla inżynierów różnych specjalności, w tym szczególnie elektryków. Przybliżeniu tego zagadnienia poświęcona jest niniejsza monografia. Przedstawiono w niej obecny stan badań z dziedziny materiałów nadprzewodnikowych, teoretycznego opisu zjawiska i perspektyw jego zastosowań. Monografia zawiera ogólny wstęp wyjaśniający przyczyny zainteresowania nadprzewodnictwem przez inżynierów. W kolejnych rozdziałach omówiono podstawowe właściwości ma-teriałów nadprzewodnikowych i fenomenologiczne modele teoretyczne odnoszące się do nadprzewodnictwa klasycznego. W drugiej części zanalizowano mikroskopowe modele nadprzewodnictwa, opisujące także nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Trzecia część poświęcona jest zastosowaniom materiałów nadprzewodnikowych.


WD 2012